.
.

Zensehome - Power Line Comunication

Zensehome är ett så kallat Power Line-system (PLC) där "Intelligensen springer i ledningarna", vilket innebär att alla enheterna i systemet kommunicerar med varandra genom de strömförande ledningar, och inte som vissa tror, är ett trådlöst system som fungerar med hjälp av radiovågor eller WI-FI teknik. Power Line-tekniken har varit känt i många år och används av vissa elleverantörer i samband med automatisk avläsning av vatten- el- och värmemätare.

 

Med Zensehome behöver man inte tänka på behovet av att dra extra ledningar i väggarna för att sända signaler till de enskilda enheterna i systemet. Zensehome är det enda intelligenta elsystem på marknaden som är baserad på Power Line Communication. 

 

Zensehome ersätter alla befintliga uttag och strömbrytare i fastigheten utan att nya ledningar behöver dras. Fastighetsägare har tidigare behövt göra dyra investeringar och besvärliga omställningar om de velat installera ett system som kan hantera strömförbrukningen. Detta har gjort att intresset varit begränsat. Den nya tekniken innebär en långsiktig och smart lösning som sparar både pengar och miljö. Produkten är uppfunnen i Danmark där även tillverkningen sker.

 

Systemet kan lätt och smidigt installeras överallt där det finns fas och nolla i nya och gamla hus. Det enda som behövs göras är att byta ut gamla/nya brytare, vägguttag och takuttag, så får man ett intelligent elsystem där man via sin dator enkelt kan programmera belysningen i hemmet, t ex gruppera lampor, som du vill med sov ljus till barnen, dimmer funktion, kisse ljus, bio ljus och olika ljusscenarier, släck allt, hemsimulering, automatisk tänd och släck, etc. etc. etc.

 

Zensehome gör det även möjligt att övervaka och kontrollera elförbrukningen på varje enskild uttag in real time i hemmet via dator, tablet eller smartphone (Iphone och Android), och man kan utföra alla funktioner via Smartphone så att man t.ex. kan sitta i Los Angeles och kolla elförbrukningen och hantera ljuset hemma i bostaden. Detta kräver endast att Zensehome PC-boxen är ansluten till bredbandsrouter och Internet. Systemet är konfigurerat med ett användarvänligt datorprogram som visar strömförbrukningen, enhet för enhet. Det är möjligt att mäta förbrukningen ner till en enda enhet, och därmed se den enhetens energiförbrukning, och därmed sätta detta i relation till andra enheter i systemet.

 

Med Zensehome kan uppnås betydande besparingar på elräkningen under förutsättning att man använder alla de besparingsmöjligheter som är tillgängliga i systemet. Besparingar på 20 - 25 % är inte omöjligt. Vi får inte heller glömma, att en lägre energiförbrukning minskar CO2-utsläppen i atmosfären, vilket är gynnsam för hela världens befolkning.

 

Zensehome är skalbar, vilket innebär att man inte behöver byta ut alla brytare och uttag i hemmet på samma gång. Man kan börja i liten skala genom att ta ett rum i taget, eller köpa ett Startpaket och köpa till när man vill.

 

Zensehome har visats i ett flertal utställningar i Sverige, där elektrikerna visade ett stort intresse och förutspår Zensehome-systemet en lysande framtid.

Zensehome har funnits på den danska marknaden sedan 2009. 

 

 

 

 


.