.
.

Zensehomelösningen

Intelligent hem, smart el

Tänk dig ... att du kan få ett intelligent hem och spara energi
- Lätt och utan att behöva fräsa i väggarna och dra nya ledningar...
   
Zensehome är morgondagens elsystem i diskret och tidlös design - och är lite av en revolution. Systemet består av intelligenta vägguttag, strömbrytare och lamputtag som kommunicerar med de befintliga 230V ledningarna. Det ger dig en enkel installation utan behov av nya ledningar eller andra former av krävande ombyggnader. Proceduren för att installera Zensehome är enkel och består av följande steg.

Val av enheter: Zensehome består av tre primära enheter så det är lätt att hitta det du behöver: strömbrytare - vägguttag - lamputtag. Du kan välja att installera och byta ut alla el kontakter strömbrytare, vägguttag och lamputtag men du kan också börja installera enskilda enheter.
  
Installation: Installationen är enkel och du kan göra det mesta själv. Ersätt de befintliga strömbrytarna, vägguttagen och lamputtagen med Zensehome. Instruktioner finns på youtube.
 
Programmering: Rita ditt hus i PC-programmet som du hämtar gratis från zensehome.se och styr vad enskilda kontakterna skall kunna. Kommunikationen med kontakterna sker via en PC-box. Du styr allt från din dator eller smartphone...

 

Zensehome systemet blev vald till "Bästa el nyhet" på el mässan i Malmö i Februari 2014.

 

Elnyhet 2014-2

     
Läs mer om fördelarna med Zensehome

.