.
.

Energioptimering i kommersiella byggnader

Typ av installation:Kommersiella Byggnader
Energioptimering i kommersiella byggnader

Detta kan zensehomelösningen göra för ditt företag
• Energimätning så att du får en överblick över företagets energiförbrukning
• Energirenovering- och optimering
• 'Bidrar till en 'grön' image, CO2-minskning
• Dagsljusstyrning - och andra intelligenta styrningar (t ex stäng av standbyström)
• Integration för exempelvis larmsystem
• Övervakning via PC eller smartphone/läsplatta

Installationsexempel
Mindre kommersiella byggnader (gemensamma utrymmen, korridorer, kontor, matsal, PC-utrymme)
Skolor (Stänger t ex av standby-ström på PC och skrivare, ljusstyring i klassrummen etc.)
Vården/äldre/demenscenter (Scenarier för dag- och nattljus, energioptimering)
Byggnader med låg energiförbrukning (lågenergihus/passivhus)

Läs mer
Ladda ner case: Ljus- och energioptimering i kommersiella byggnader 

.