.
.

Zensehome sänker elförbrukningen i lågenergihus

Billed hjemTyp av installation:
Passivhus / Lågenergihus
 
Behov:
Minimera energiförbrukningen
 
Beskrivning:
Zensehome installerades år 2011 i vad som kallas 2020-huset, som är utformat för att uppfylla kraven för ett lagförslag, för att säkerställa att energibehovet minskar i nybyggda hus. Huset har installerad solenergi, jordvärme och intelligent el från Zensehome. Bygget har varit en stor framgång. De har lyckats minska förbrukningen under det första året med 33 % jämfört med den förväntade konsumtionen - och den totala förbrukningen är betydligt lägre än kraven i propositionen för 2020 villor. Installationen av smart el från Zensehome har varit en stor bidragande faktor.
"En av de faktorer som ligger bakom det fina resultatet är att huset är utrustat med ett intelligent elsystem, Zensehome, som bland annat själv stänger av strömmen till apparater på standby och som kan programmeras att stänga av ljuset själv." (Finn Christensen, Passivhus Design)
  
Titta på videon från den danska husbyggaren om Zensehome i passivhus

 

.