.
.

Energibesparinger

Typ av installation:Sorø For Web - 350 Pxls Bredde
I ett typhus från 2007 har Anders för ett par år sedan installerat Zensehome i hela huset. Det har familjen stor glädje av, och de använder det bl.a. till att "släcka allt" när de går ut genom dörren på morgonen. De kan antingen göra det från multifunktionsbrytaren vid ytterdörren eller från deras smartphones när de sitter i bilen.

Energibesparinger
Anders har dessutom installerat zensehome för att styra familjens naturgaspanna. Det resulterade i en skrivelse från naturgasföretaget som undrade över att förbrukningen fallit från 841m3 till 423m3 -
eller en halvering av gasräkningen. Anders förklarar: "Med Zensehome tänder vi bara gaspannan i kortare perioder när det finns behov för det. Via min IPhone kan jag tända gaspannan och det blir värme i golven på 20 minuter. Zensehomekontakten som tänder och släcker gaspannan, är också programmerad att stänga av pannan igen 23.00. En luft / vatten-värmepump tar överskottsvärme i huset och ger varmvatten. Brist på varmvatten har vi aldrig upplevt trots att gaspannan sällan kör "

Trots värmepumpen nu står för det mesta av varmvattenproduktion innebär installation av zensehome att familjen har kunnat minskas den totala elförbrukningen i 4097 kWh per år till 3.661 kWh - eller 10% besparing

Läs mer
Ladda ner case story och beräkningsexempel 

.